Скупштина ГО Младеновац одбила да санкционише флагрантан сукоб интереса

Контрола Извештаја о имовини и приходима функционера
19/03/2014
Акциони план
09/06/2010

Скупштина ГО Младеновац одбила да санкционише флагрантан сукоб интереса

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Решењем директора Агенције за борбу против корупције бр. 014-07-00-00043/2013-11 од 9. августа 2013. године утврђено је да је Дејан Чокић, председник Градске општине Младеновац, поступио супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што је, након ступања на наведену јавну функцију 28. маја 2012. године, у периоду од 20. јула до 28. децембра 2012. године вршио набавку горива за службена возила Градске општине Младеновац од привредног друштва „Комерц-Јавор“ д.о.о. Ковачевац, чији је сувласник, и супротно одредби члана 32. став 1. Закона о Агенцији на тај начин што о сукобу интереса који је у конкретној ситуацији имао није обавестио Агенцију и Скупштину Градске општине Младеновац. Истим решењем, именованом је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са наведене јавне функције.

Решењем Одбора Агенције бр. 014-07-00-1383/2013-02 од 27. новембра 2013. године жалба Дејана Чокића изјављена против наведеног решења директора Агенције је одбијена и првостепено решење потврђено.

По коначности првостепеног решења, исто је објављено у Службеном гласнику Републике Србије, бр. 12/14 од 3. фебруара 2014. године, а Скупштини Градске општине Младеновац упућена је, на основу члана 51. став 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције, иницијатива за разрешење функционера.

Дописом председника Скупштине Градске општине Младеновац бр. 1-00-06-1-2/13/2014 од 1. априла 2014. године Агенција је обавештена да већином гласова присутних одборника Скупштина Градске општине Младеновац на својој 15. седници, одржаној 31. марта 2014. године иницијатива Агенције није усвојена.

Имајући у виду чињеницу да је Скупштина Градске општине Младеновац одлучила да не санкционише флагрантан случај сукоба интереса у којем се нашао функционер Дејан Чокић, као и чињеницу да је против овог функционера Агенција надлежном јавном тужилаштву поднела и кривичну пријаву због непријављивања имовине, Агенција ће о наведеној одлуци Скупштине Градске општине Младеновац обавестити и Привремено веће Града Београда, ради поступања у смислу члана 88. Статута Града Београда.

Агенција упозорава на то да је Скупштина Градске општине Младеновац одлуком да на функцији председника општине остави лице за које је несумњиво утврђено да је приватни интерес ставио испред јавног, истовремено показала небригу за грађане општине, чије би интересе требало да заступа.