Seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“

Rekovac – Izbori za odbornike
22/06/2012
Savski Venac (Beograd) – Izvodi za odbornike
22/06/2012

Seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“

naslovna
print

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je u periodu od 28. do 30. januara održalo seminar „Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“. Ciljnu grupu su činili studenti završnih godina fakulteta, kao i diplomci koji su 2012. godine konkurisali na tri konkursa za stažiranje u Agenciji a nisu ušli u program stažiranja. Ovo je peti, poslednji seminar u ciklusu koji je započet u novembru prošle godine kroz koji je ukupno edukovano 85 polaznika o ideji nezavisnih državnih tela, mandatu Agencije za borbu protiv korupcije, mehanizmima za sprečavanje korupcije, značaju lične i profesionalne etike i integriteta za razvoj pojedinca i društva.
Foto galerija