Сектор за послове превенције – архива 2011.

Иницијатива за усклађивање Уредбе са Законом о државном премеру и катастру
07/06/2013
DSCN0970
Градско саобраћајно предузеће Београд започело спровођење мера из Плана интегритета
07/06/2013

Сектор за послове превенције – архива 2011.

print
У оквиру Сектора за послове превенције, поред Одељења за решавање сукоба интереса, организоване су и три одсека и једна група у оквиру којих се обављају различити послови који спадају у надлежност Агенције. Сви ти послови су усмерени, првенствено, на отклањање узрока који доводе до системске корупције, мада није безначајна њихова улога у отклањању појединачне корупције, посебно ако се узму у обзир надлежности које спадају у делокруг рада групе за израду планова интегритета и групе за програме обуке.

Одсек за програме обуке

Одсек за планове интегритета

Одсек за спровођење Стратегије и прописе

Група за истраживања, односе са медијима и цивилним друштвом

Одељење за решавање сукоба интереса