Sedmi sastanak mreže za “Etiku i integritet” u organizaciji ReSPA

Agencija na regionalnoj konferenciji o trendovima i izazovima u sprovođenju antikorupcijskih strategija
01/12/2014
Novinari iz zemalja EU posetili Agenciju
02/12/2014

Sedmi sastanak mreže za “Etiku i integritet” u organizaciji ReSPA

print
tirU organizaciji ReSPA 26. i 27. novembra 2014. godine u Tirani, održan je sedmi sastanak mreže za „Etiku i integritet“ i izvršeno je predstavljanje komparativne strudije „Zloupotreba informacionih tehnologija (IT) u cilju korupcije“.

Članice mreže za „Etiku i integritet“ Dragana Krunić i Jasmina Stevanović, govorile su o rizicima od korupcije i njihovom srpečavanju u oblasti informacionih tehnologija (IT) iz iskustva Agencije za borbu protiv korupcije, sa posebnim osvrtom na procenu rizika u oblasti IT koja je u Srbiji urađena kroz izradu planova integriteta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja članica ReSPA, kao i međunarodni eksperti.

Svrha sastanka bila je saradnja i razmena informacija predstavnika mreže za „Etiku i integritet“ i mreže za „e-Upravu“, u cilju identifikovanja rizika od korupcije u oblasti informacionih tehnologija (IT) i njihovog sprečavanja, odnosno bezbednog upravljanja informacijama.