Žitorađa – Izbori za odbornike
20/06/2012
Zrenjanin – Izbori za odbornike
20/06/2012

Saopštenje

print

Agencija za borbu protiv korupcije u vezi sa stupanjem javnih funkcionera na svaku drugu javnu funkciju postupa po proceduri utvrđenoj odredbama člana 28. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, što podrazumeva obavezu javnih funkcionera da Agenciji podnose zahtev za davanje saglasnosti po kojima će biti odlučivano.

Istovremeno, Agencija će, uzimajući podjednako u obzir sve razloge pravne sigurnosti, ali i potrebe efikasnog rada, nastaviti sa radom na sistematizovanju i određivanju kataloga funkcija koje bi se mogle obavljati prema članu 28 Zakona i tako definisati konačnu verziju Pravilnika o utvrđivanju javnih funkcija, poslova i delatnosti koje funkcioneri mogu da obavljaju bez saglasnosti Agencije.