Саопштење за јавност

Љиг – Избори за одборнике
22/06/2012
Мало Црниће – Избори за одборнике
22/06/2012

Саопштење за јавност

print

Због сумње да се приликом извођења радова на санацији и рекултивацији локалитета «Орлово бојиште» код Парагова на Фрушкој гори противзаконито експлоатише камен, Агенција за борбу против корупције по службеној дужности од Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине и Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине тражи информације о томе да ли је вршен инспекцијски надзор, и, уколико јесте, шта је том приликом утврђено.

Од директора Јавног предузећа «Национални парк Фрушка гора» Агенција тражи уговор са извођачем радова «Путеви» а.д. из Сремске Митровице и сва документа која се односе на исплату накнаде за изношење јаловине и камена од стране извођача радова. Агенција такође проверава да ли су инжењери надзора овог јавног предузећа утврдили било какве неправилности или незаконитости, и, уколико јесу, да ли су предузете одговарајуће мере у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима.