Саопштење Одбора Агенције поводом Аутентичног тумачења одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције

Zorana_Markovic_SBPK_020_photo-Darko_Stanimirovic
Зорана Марковић, директор Агенције за борбу против корупције од 2009. до 2012. године
01/02/2013
Надежда Увановић, помоћник директора у Сектору за послове контроле
01/02/2013

Саопштење Одбора Агенције поводом Аутентичног тумачења одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције

print

Поводом Аутентичног тумачења одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције које је Народна скупштина донела на седници одржаној 16. децембра 2013. године, Одбор Агенције указује на то да је Народна скупштина пропустила да том приликом измени једну недовољно прецизну законску дефиницију функционера која не укључује на изричит начин и лица која су изабрана, постављена или именована у органе привредних друштава чији је оснивач Република Србија на посредан начин – ћерки фирми јавних предузећа.

У циљу заштите јавног интереса, смањења ризика од корупције и вођен духом и циљем Закона, Одбор је 7. фебруара 2010. године заузео правни став да су и наведена лица функционери. Вођена истим разлозима и мотивима, Народна скупштина је могла да у процедури за допуну Закона, измени одредбу члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупција, тако што би у ову одредбу укључила и лица изабрана, постављена или именована у органе привредних друштава чији је оснивач јавно предузеће, односно, на посредан начин Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Одбор Агенције истиче да Скупштина није на дневни ред уврстила измене и допуне Закона о Агенцији за борбу против корупције, које је Агенцијa још почетком ове године доставила и Скупштини.

Наравно, Агенција ће, као самосталан и независан државни орган, спроводити одлуке Народне скупштине и поштовати закон, али ће истовремено инсистирати на унапређењу правног оквира, ради истинске и системске борбе против корупције, па ће предложити и да се под појам функционера подведу и лица/функционери у ћеркама фирмама јавних предузећа.

Аутентично тумачење одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције