Саопштење Одбора Агенције

Скупштина Републике Србије alt
Seminar for New Deputies
03/07/2014

Саопштење Одбора Агенције

print
Одбор Агенције за борбу против корупције покренуо је поступак за разрешење директорке Агенције. Поступак је покренут због сумње да је директорка нарушила углед Агенције, повредила одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције и несавесно вршила функцију.

Директорки је данас уручен закључак о покретању поступка за утврђивање да ли постоје разлози за разрешење, једногласно усвојен на седници Одбора 16. октобра 2012. године. У складу са Законом и Пословником, Одбор ће предлог за разрешење разматрати на седници по истеку рока од 15 дана. На тој седници ће директорка имати прилику да се изјасни о предлогу и изнесе ставове или доказе који говоре у прилог њеног изјашњења.