Saopštenje
08/10/2021
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije
11/10/2021

Saopštenje

print
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije (Službeni glasnik br. 94/21) stupio je na snagu 5.10.2021. godine. Kod prijavljivanja imovine i prihoda Agenciji za sprečavanje korupcije, javni funkcioneri su dužni da prijave i gotov novac, digitalnu imovinu, dragocenosti i drugu pokretnu imovinu čija vrednost prelazi 5000 evra (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije).
Do usaglašavanja sadržine obrasca Izveštaja o imovini i prihodima, ovi podaci upisuju se u delu „Drugi podaci bitni za primenu zakona“.