Онлајн радионица о лобираним лицима
26/05/2021
Потписан споразум о сарадњи између Централног регистра социјалног осигурања и Агенције
02/06/2021

Саопштење

print
Поводом новинског чланка “Девојка и момак царују код Зоране”, који је 28. маја 2021. године објавио Српски телеграф, обавештавамо јавност о следећем:

Агенција за спречавање корупције поступа искључиво на основу Закона о спречавању корупције. Поступке за утврђивање повреда Закона Агенција покреће и по пријавама физичких и правних лица.

Да би донела одлуку о повреди Закона о спречавању корупције, Агенција, између осталог, мора да утврди ко су повезана лица, односно да ли је јавни функционер учинио одређену корист или погодност повезаном лицу, међу које спада и ванбрачни партнер.

Имајући у виду да се подаци о евентуалним ванбрачним партнерима не могу прибавити на други начин, осим директним обраћањем особи, на коју се пријава односи, Агенција се обратила јавном функционеру Јованки Атанацковић да се изјасни на ову околност.

Чињеница да се, искључиво у складу са надлежностима, а за потребе вођења овог поступка, Агенција обратила јавном функционеру да се изјасни, говори у прилог томе да директор Агенције није прекорачио овлашћења поверена Законом о спречавању корупције, нити је износио било какву тврдњу о томе да су наведена лица у ванбрачној заједници.

Јавни функционер је тај који доставља изјашњење о томе да ли је, у смислу Закона о спречавању корупције, у односу повезаности, од чега зависи даље вођење поступка Агенције.

Агенција је са јавним функционером Јованком Атанацковић комуницирала искључиво званичним путем и не може бити одговорна за наводе, који су се појавили у медијима.