Saopštenje Agencije, 31. mart

Godišnji izveštaj 2011. SDP
30/05/2012
Pres maj 2012.
01/06/2012

Saopštenje Agencije, 31. mart

print

Agencija za borbu protiv korupcije izražava zadovoljstvo povodom reakcije evropskog komesara za proširenje EU, Štefana Filea i Ministarstva pravde koji su prepoznali potrebu da se izvrši revizija Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana.

U okviru Godišnjeg izveštaja o radu za 2010. godinu, Aneks 1 – Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, Agencija je kao prvu preporuku navela „Izvršiti odgovarajuću reviziju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njenu primenu na osnovu evaluacije i ocene o ispunjenosti ova dva dokumenta, kao i u skladu s izmenjenim društveno-političkim i ekonomskim okruženjem u kome se danas u Srbiji odvija borba protiv korupcije“.

Među slabim stranama Strategije kao dokumenta, koji je donet još 2005. godine, ističe se činjenica da ona ne navodi posebno sisteme obrazovanja i zdravstva koji su veoma važni sa stanovišta borbe protiv korupcije.

Isto tako, utisak je da Akcioni plan nije u potpunosti iskoristio potencijale koji se nagoveštavaju Strategijom, kao i da daje povoda neodumicama o tome da li aktivnosti koje sadrži na pravi način konkretizuju preporuke iz Strategije.