саопштење 31. децембар

Годишњи извештај 2011. СББ
29/05/2012
Социјалдемократски савез
29/05/2012

саопштење 31. децембар

print

Заменик директора Агенције за борбу против корупције поднео је оставку из личних и професионалних разлога. Почев од 31. децембра прешао је на нову дужност у оквиру Државне ревизорске институције.

Према Закону о Агенцији, заменика директора бира директор Агенције између три предложена кандидата са листе коју утврди Одбор Агенциије.