Састанак са председником Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије
21/05/2021
Онлајн радионица о лобираним лицима
26/05/2021

Саопштење

print
Поводом саопштења Удружења новинара Србије, од 22. маја 2021. године, у коме се износе ставови о умешаности у избор председника овог удружења, Агенција за спречавање корупције, као независни државни орган, указује да се до сада није, нити ће се мешати у рад било ког удружења, укључујући и Удружење новинара Србије.

Агенција је једина институција у Србији овлашћена да тумачи сукоб интереса јавних функционера, даје мишљења и поступа у ситуацијама постојања сукоба интереса. Агенција овлашћења врши по Уставу и закону и у обавези је да одговори на захтев јавног функционера за давање мишљења о постојању сукоба интереса. Поред тога, Агенција разматра све чињенице и релевантне прописе у поступку давања мишљења. У поступку оцене о постојању евентуалног сукоба интереса, Агенција цени и одлучује да ли се јавни функционери придржавају закона и других прописа, са циљем изградње и јачања поверења грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције.

Чињеница да је Живојин Ракочевић био члан Одбора Агенције до 1. септембра 2020. године, нема утицаја на одлучивање Агенције, и он, као јавни функционер – директор КЦ Грачаница, имао је право, али и законску обавезу да од Агенције затражи мишљење, што је и учинио. Агенција је поступила по захтеву и донела мишљење.

Београд, 24. 05. 2021. године