саопштење 17. децембар

Годишњи извештај 2011. РДС
29/05/2012
Русинска демократска странка
29/05/2012

саопштење 17. децембар

print

У циљу објективног информисања јавности, a поводом јучерашње изјаве министарке финансија, Дијане Драгутиновић, у којој је навела да су „независне институције попут Државне ревизорске институције, Управе за јавне набавке, Повереника за информације од јавног значаја, омбудсмана, Агенције за борбу против корупције, Уставног суда, САНУ, Комисије за заштиту права и Повереника за равноправност, добиле значајно веће буџете од којих ДРИ скоро четири пута“, Агенција за борбу против корупције истиче да је јавности предочен погрешан податак да Агенција добија из државног буџета значајно већа средства него што је то заправо случај.

Указујемо да осим износа средстава од 165 милиона динара за 2011. годину, Агенција ни један динар више не потражује од државе, а да сва додатна средства, погрешно приказана као средства буџета, представљају заправо донацију која је Агенцији директно одобрена по пројекту који смо сами писали и поднели, а који ће се спроводити наредне две године. У јавности је остављен погрешан утисак да овај износ представља додатно оптерећење из џепа грађана. Указујемо такође да буџет за 2010. годину износи 161 милион динара и да повећање од 4 милиона динара не само да не представља „знатно повећање“ већ је то урачуната калкулација у складу са процентом инфлације и планираним одмрзавањем зарада у државној управи у 2011. години.
Напомињемо посебно да обезбеђивање материјалних средстава представља само један сегмент којим држава исказује подршку независним телима. Проблеми са обезбеђивањем просторија па тиме и запошљавање стручног кадра су проблеми на које независна тела годинама указују као проблем, а у којима ни Агенција није изузетак.

Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину

http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=769&t=Z

Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2010. годину

http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=990&t=Z

Буџет по пројекту 2010-2011

http://www.acas.rs/sr_cir/sluzba-za-medjunarodnu-saradnju.html