Рок за спровођење плана интегритета до 31. октобра 2019. године

Јавни конкурс за попуњавање радних места у Служби Агенције
25/09/2019
Борба против корупције у спорту
04/10/2019

Рок за спровођење плана интегритета до 31. октобра 2019. године

print

 

Агенција за борбу против корупције подсећа све обвезнике израде плана интегритета да рок за спровођење плана интегритета истиче 31. октобра 2019. године.
Уношење података о спроведеним мерама и постављање одлуке о усвајању извештаја о спровођeњу плана интегритета може се извршити до 30. новембра 2019. године, у апликацији којој се приступа на основу корисничког имена и лозинке путем интернет адресе http://plan.acas.rs/acas_pi/#/login
У видео упутству (кратком филму) на интернет страници објашњено је како се уносе подаци о спровођењу мера из плана интегритета у апликацију www.youtube.com/watch?v=Hp6_kNhMhWg&feature=youtu.be

Модели аката за спровођење мера из плана интегритета за област „Етика и интегритет“ и процес „Располагање донацијама и хуманитарном помоћи“ који могу бити од помоћи институцијама код формулисања одредби наведених аката такође се налазе на интернет страници:

• Модел акта о управљању сукобом интереса у јавној управи

www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/04/Model-akta-sukob-interesa-2.pdf

• Модел аката о поступању са донацијама у јавној управи

www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/04/Model-akta-donacije-2.pdf

• Модел акта о поступању по притужбама на рад јавне управе (и јавних служби)

www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/04/Model-akta-o-postupanju-po-prituzbama-2.pdf

За све додатне информације обвезници израде плана интегритета могу се обратити Агенцији на телефон 011/ 41 49 100 опција 6 или електронском поштом на integritet@acas.rs