Rizici korupcije u predlogu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

lubardaa
Prof. dr Branko Lubarda novi predsednik Odbora Agencije
17/04/2013
Zabrana korišćenja javnih resursa i javnih funkcija u svrhu izborne kampanje
07/02/2014

Rizici korupcije u predlogu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

print

Agencija za borbu protiv korupcije mišljenja je da predložene izmene i dopune Zakona sadrže rizike korupcije koji se odnose na upotrebu nedovoljno preciznih formulacija, postojanje pravnih praznina, neusaglašenost pojedinih odredaba i prepuštanje ministru da podzakonskim aktima uredi određena pitanja koja bi trebalo urediti zakonom.

Pored toga, Agencija smatra da bi trebalo propisati da će se povrede pojedinih predloženih odredaba smatrati prekršajima. Otklanjanje ovih rizika korupcije i nedostataka bi doprinelo punom ostvarivanju svrhe predloženih izmena i dopuna.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, održana je u periodu od 25. novembra do 17. decembra 2013. godine. Agencija za borbu protiv korupcije dostavila je svoje mišljenje Ministarstvu pravde i državne uprave. Dan nakon okončanja javne rasprave, 18. decembra 2013. godine, Vlada je usvojila predlog izmena i dopuna ovog zakona, koji se samo neznatno razlikuje od teksta Nacrta zakona, i uputila ga Narodnoj skupštini.

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina