Решење Вишег прекршајног суда поводом пријаве против Јединствене Србије

Александровац – Избори за одборнике
20/06/2012
Алибунар – Избори за одборнике
20/06/2012

Решење Вишег прекршајног суда поводом пријаве против Јединствене Србије

print

Виши прекршајни суд у Београду је донео решење да је за вођење прекршајног поступка, који је Агенција захтевала против политичке странке Јединствена Србија, надлежан Прекршајни суд у Београду.

Да подсетимо, Агенција је 29. октобра 2010. године поднела захтев Прекршајном суду у Београду за покретање прекршајног поступка против Јединствене Србије због неподношења извештаја о утрошеним средствима за допунске локалне изборе у Жабљу. Прекршајни суд у Београду огласио се месно ненадлежним и проследио захтев за покретање поступка Прекршајном суду у Јагодини. Након што се и месни суд у Јагодини огласио месно ненадлежним отворено је питање сукоба месне надлежности које је овом одлуком разрешио Виши прекршајни суд.

У току протеклих девет месеци Агенција је у неколико наврата истицала да је за решавање у овом поступку надлежан Прекршајни суд у Београду.

Решење Вишег прекршајног суда