Промовисана Методологија за примену ЛАП-а

Предавање о јачању интегритета у Великом Градишту
18/11/2019
Представљена међународна сарадња Агенције
28/11/2019

Промовисана Методологија за примену ЛАП-а

print
Агенција за борбу против корупције и Пројекат за одговорну власт Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) организовали су округли сто на ком је представљена Методологија за праћење и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана. На округлом столу учествовали су представници Сталне конференције градова и општина (СКГО), представници локалних самоуправа и Аутономне Покрајине Војводине, чланови тела за праћење спровођења локалних антикорупцијских планова и организације цивилног друштва које пружају подршку локалним самоуправама у процесу израде и усвајања локалних антикорупцијских планова.
Директор Агенције Драган Сикимић оценио је да је сарадња са УСАИД-овим Пројектом за одговорну власт на изради Методологије за праћење и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана била веома успешна, као и у другим областима које се односе на превенцију корупције и јачање интегритета органа јавне власти Републике Србије. Истакао је и одличну сарадњу са СКГО.
Сикимић је изразио спремност Агенције да настави да пружа подршку локалним самоуправама и телима за праћење спровођења локалних антикорупцијских планова како би Методологија била успешно примењена, а самим тим допринела и ефикаснијој реализацији антикорупцијских јавних политика на локалном нивоу.
Директорка УСАИД-овог Пројекта пројекта за одговорну власт, Џеклин Вилијамс Бриџерс, говорила је о искуствима и о сарадњи са пет градова и општина којима је Пројекат пружао подршку у изради локалних антикорупцијских планова и формирању тела за праћење. Она је навела да је, осим усвајања планова који су прилагођени капацитетима и потребама градова и општина, важан резултат ове сарадње била и повећана обавештеност и заинтересованост јавности за локалне планове, што је утврђено локалним истраживањима јавног мнења и великим бројем пријава које су стигле за чланство у телима за праћење примене ЛАП-а.
Генерални секретар СКГО Ђорђе Станичић навео је да ова организација пружа директну помоћ локалним самоуправама кроз тзв. општинске пакете подршке у областима које се односе на принципе доброг управљања, укључујући и развој и спровођење локалних акционих планова за борбу против корупције.
Учесници округлог стола оценили су да у процесу израде, усвајања, координације и праћења спровођења локалних антикорупцијских планова постоје бројни изазови и да је неопходно радити на ревизији локалних антикорупцисјких планова, како би се њихов квалитет унапредио и прилагодио специфичностима сваке локалне заједнице. Учесници су се сложили да је потребно јачати капацитете, како запослених у локалним самоуправама, тако и чланова тела за праћење спровођења локалних антикорупцијских планова те да је у овој области неопходна даља подршка Агенције за борбу против корупције, Пројекта за одговорну власт и СКГО.