Soko Banja – Izbori za odbornike
22/06/2012
Sombor – Izbori za odbornike
22/06/2012

Primer dobre prakse

Planintegriteta
print

Agencija za borbu protiv korupcije je, uz podršku Misije OEBS u Republici Srbiji, u okviru svog godišnjeg programa obuka, organizovala dva seminara na temu „Izrada plana integriteta“ za predstavnike Ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, i to u Novom Sadu, 17. januara, i u Kragujevcu, 24. januara.

Nakon seminara u Kragujevcu, Agenciji je usledio poziv predstavnika Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu da se za njihove zaposlene održi isti seminar, koji je i organizovan u njihovim prostorijama, 7. februara. Postupak ove institucije, kojim se podižu kapaciteti zaposlenih kroz organizovanje edukacija za jačanje njihovog ličnog i profesionalnog, ali i integriteta institucije – predstavlja primer dobre prakse ali i podsticaj za dobru saradnju između dve institucije koje imaju zajednički cilj.
Foto galerija

Ovi seminari usmereni su ka jačanju institucionalnog integriteta i znanja o planu integriteta kao mehanizmu za sprečavanje, umanjenje i otklanjanja rizika za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti. Seminar se sastojao iz dve sesije: prva, o fenomenu korupcije na globalnom i loklnom nivou, sistemima za sprečavanje korupcije, mehanizmima za sprečavanje korupcije koja su Agenciji data u okviru ostvarivanja njenih nadležnosti, značaju etike i ličnog integriteta u kontekstu jačanja integriteta institucije, i druga o pojmu plana integriteta, nactu plana integriteta, fazama izrade ovog dokumenta, razjašnjenju spornih pitanja vezanih za izradu plana integriteta u elektronskoj aplikaciji kao i značaju uvođenja planova integriteta (korist za društvo, instituciju, pojedinca).