Prezentacija Konkursa za organizacije civilnog društva

Dostavljeni izveštaji nakon lokalnih izbora u Vrbasu
26/11/2013
Screenshot_from_2014-05-19_155103
Otvoren račun za uplatu humanitarne pomoći stradalima od poplava
23/05/2014

Prezentacija Konkursa za organizacije civilnog društva

print

Agencija za borbu protiv korupcije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS održaće prezentaciju Konkursa za predstavnike organizacija civilnog društva u utorak, 20. maja 2014. u Palati “Srbija”, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 470, sa početkom u 10:30 časova.

Predstavnici Agencije će govoriti o uslovima i kriterijumima za učešće na Konkursu, kao i o metodologiji za izradu alternativnog izveštaja kao dela ocene projekta.

Pozivaju se udruženja i druge organizacije civilnog društva koje su zainteresovane za ovaj konkurs da se prijave za učešće na skupu putem i-mejl adrese: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs ili na broj telefona: 011/3130-972, najkasnije do ponedeljka, 19. maja 2014. godine u 12 časova.

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje deo je projekta Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Agenda

Pozivno pismo