Predstavnici Agencije na sastanku Međunarodne alijanse lovaca na korupciju

Predstavnici Agencije na godišnjoj konferenciji Evropskih partnera protiv korupcije
25/10/2018
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge strateške revizije i planiranja informacionih sistema ili tehnologija.
29/10/2018

Predstavnici Agencije na sastanku Međunarodne alijanse lovaca na korupciju

print
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić učestvovao je na sastanku Međunarodne alijanse lovaca na korupciju u Kopenhagenu, u organizaciji Svetske banke i Ministarstva spoljnih poslova Danske.

Teme ovogodišnjeg sastanka odnosile su se, između ostalog, na zarobljenu državu, istrage slučajeva korupcije na visokom nivou, forenzičko računovodstvo u istragama, povraćaj dobara, upravljanje rizicima, zaštitu uzbunjivača, kao i prekogranične istrage.

Međunarodna alijansa lovaca na korupciju okuplja rukovodioce institucija za borbu protiv korupcije, tužilaštava i tela, koja se bave istragama korupcije iz više od 100 zemalja sveta.


Representatives of the Agency at the International Corruption Hunters Alliance’s meeting

The Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić attended the International Corruption Hunters Alliance’s meeting in Copenhagen, cohosted by the World Bank Group and the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.

Topics touched upon at the respective meeting pertained, inter alia, to the state capture, high-profile investigations, forensic accounting in investigations, asset recovery, risk management, whistle-blower protection as well as cross-border investigations.

The International Corruption Hunters Alliance brings together the heads of anti-corruption agencies, prosecutor’s offices and bodies in charge of corruption related investigations from more than 100 world countries.