Представници Агенције на годишњој конференцији Европских партнера против корупције

Директор Агенције поново изабран за потпредседника Мреже институција за превенцију корупције
13/12/2019
Заседање Конференције држава уговорница УН Конвенције против корупције
17/12/2019

Представници Агенције на годишњој конференцији Европских партнера против корупције

print
Представници Агенције за борбу против корупције учествовали су на 19. годишњој конференцији и заседању Скупштине чланица Европских партнера против корупције/Европске контакт мреже за борбу против корупције (EPAC/EACN), које је одржано у Шведској.
Кључна тема овогодишњe конференцијe односила се на глобалне изазове и механизме превенције корупције. Пажња је била посвећена и међународним и европским приступима у области превенције и борбе против корупције, праву на узбуњивање и заштити узбуњивача, као и повезаности светске трговине, рада и корупције.
EPAC и EACN представљају независне форуме, у чијем раду учествују оперативна тела за контролу рада полиције, као и независне институције задужене за превенцију и борбу против корупције. Успостављени су са циљем размене искустава и прекограничне сарадње у развијању заједничких стратегија и промовисању високих професионалних стандарда у домену превенције и сузбијања корупције.