Predstavljeni rezultati Agencije na međunarodnoj konferenciji u Letoniji

Pokret socijalista PS
24/07/2012
Godišnji izveštaj 2011. PS
24/07/2012

Predstavljeni rezultati Agencije na međunarodnoj konferenciji u Letoniji

Screenshot
print
Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Vladan Joksimović učestvovao je na konferenciji „Prevencija korupcije: efikasne mere i njihova praktična primena – institucionalni i sektorski pristup“ koja je održana 26. i 27. juna u Letoniji. Na međunarodnom skupu pod pokroviteljstvom OECD, OEBS i UNDP, Joksimović je predstavnicima evropskih zemalja, centralne Azije i međunarodnih organizacija izložio najznačajnije rezultate i aktivnosti Agencije za borbu protiv korupcije u vezi sa izradom planova integriteta, istraživanjima, kontrolom imovine i sukobom interesa.