Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге стратешке ревизије и планирања информационих система или технологија.

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге стратешке ревизије и планирања информационих система или технологија.

print

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга „Анализа стања и предлог развоја Информационог система Агенције за борбу против корупције”

– Услуге стратешке ревизије и планирања информационих система или технологија.

Шифра из ОРН – 72222000 –

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-165/18-03 за 2018. годину