Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и закупа пословног простора

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и закупа пословног простора

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за Јавну набавку мале вредности услуга број 404-02-32/19-03 за 2019. годину

Предмет јавне набавке мале вредности услуга ЈНМВ број 404-02-32/19-03 су услуге посредовања
за организацију превоза, хотелских услуга и закупа пословног простора,
Шифра из ОРН – 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи
туристима