Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novog službenog vozila

Predstavljena analiza godišnjih izveštaja Agencije
15/11/2018
Pokrenuta kampanja „LAP za jači integritet“
27/11/2018

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novog službenog vozila

print

JAVNA NABAVKA – Nabavka novog službenog vozila za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije. Šifra iz ORN – 34110000 – Putnički automobili

Javna nabavke male vrednosti dobra broj JNMV 404-02-176/18-03