Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Набавка новог службеног возила

Директор Агенције изабран за потпредседника Мреже институција за превенцију корупције
07/12/2018
Обележавање Међународног дана борбе против корупције
13/12/2018

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Набавка новог службеног возила

print

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка новог службеног возила за потребе Агенције за борбу против корупције. Шифра из ОРН – 34110000 – Путнички аутомобили

Јавна набавка мале вредности добра број ЈНМВ 404-02-191/18-03