Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности; Набавка нових мобилних телефонских уређаја; Шифра из ОРН – 32250000 – Мобилни телефони.

Састанак директора Агенције и представнице Канцеларије УН за питања дроге и криминала
07/08/2020
Обавештење о одржавању треће обуке за лобисте
27/08/2020

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности; Набавка нових мобилних телефонских уређаја; Шифра из ОРН – 32250000 – Мобилни телефони.

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности – Набавка нових мобилних телефонских уређаја, број 404-02-11/2020-03 за
2020. годину. Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
Шифра из ОРН – 32250000 – Мобилни телефони.