Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора

Позив за подношење понуда за јавну набавку „Услуга стручне подршке функционисању ИТ система“
12/03/2018
Извештаји о трошковима изборних кампања достављају се Агенцији до 4. априла за Бор и до 5. априла за Севојно
14/03/2018

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора

print

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора (Шифра из ОРН-а: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима)

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-25/18-03 за 2018. годину