Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности број 404-02-83/19-03 за 2019. годину

Народна скупштина усвојила Извештај о раду Агенције за борбу против корупције
15/07/2019
Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак
19/07/2019

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности број 404-02-83/19-03 за 2019. годину

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за Јавну набавку мале вредности број 404-02-83/19-03 за 2019. годину

Предмет јавне набавке мале вредности добра ЈНМВ број 404-02-83/19-03 је Набавка новог
службеног возила за потребе Агенције за борбу против корупције,
Шифра из ОРН – 34110000 – Путнички аутомобили.