Potpisan Sporazum o saradnji Agencije za borbu protiv korupcije i Uprave carina

Rezultati rada Sektora za operativne poslove u 2013.
03/04/2014
Jačanje individualnog i institucionalnog integriteta zaposlenih u državnoj upravi/javnom sektoru
13/12/2011

Potpisan Sporazum o saradnji Agencije za borbu protiv korupcije i Uprave carina

sporazum2
print

Agencija za borbu protiv korupcije i Ministarstvo finansija – Uprava carina zaključili su Sporazum o saradnji kojim se obavezuju da blagovremeno i koordinirano planiraju i prate zajedničke obaveze koje se tiču dostupnosti i načina razmene podataka. Prema Sporazumu, saradnja se može odvijati i realizacijom pojedinačnih projektnih aktivnosti, izdradom projektnih zahteva, predlaganjem, izborom i realizacijom novih tehnoloških rešenja i unapređenjem korišćenja raspoloživih kapaciteta strana potpisnika Sporazuma.

 

Potpisnici ovog Sporazuma izražavaju veliko zadovoljstvo što će međusobna saradnja doprineti boljem, kvalitetnijem i bržem rešavanju predmeta iz svoje nadležnosti, a što je i osnovni cilj Sporazuma.