Потписан Меморандум о разумевању у области спречавања и борбе против корупције

Студијска посета француским антикорупцијским телима
12/11/2019
Студијска посета Словенији
15/11/2019

Потписан Меморандум о разумевању у области спречавања и борбе против корупције

print

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се данас са председником Комисије за борбу против корупције Државе Палестине др Ахмадом Бараком и амбасадором Државе Палестине Мохамедом Набханом. Том приликом потписан је Меморандум о разумевању у области спречавања и борбе против корупције Агенције за борбу против корупције Републике Србије и Комисије за борбу против корупције Државе Палестине.
Меморандум је усмерен ка успостављању и развијању сарадње и координације у области борбе против корупције и њеног спречавања у складу са принципима и циљевима који су утврђени у Конвенцији Уједињених нација против корупције.

 

Memorandum of Understanding in the area of preventing and combating corruption

 

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the chairman of the Anti-Corruption Commission of the State of Palestine Dr. Ahmad Barak and Ambassador of the State of Palestine Mohammed Nabhan. On this occasion the Memorandum of Understanding in the area of preventing and combating corruption between Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia and Anti-Corruption Commission of the State of Palestine was signed.
This Memorandum is aimed at establishing and developing cooperation and coordination between the two parties in the field of preventing and combating corruption in accordance with the principles and objectives set out in the United Nations Convention against Corruption.