Поступци због недостављања извештаја о имовини

Сврљиг – Избори за одборнике
22/06/2012
Темерин – Избор за идборнике
22/06/2012

Поступци због недостављања извештаја о имовини

print
Агенција за борбу против корупције покренула је поступке против 22 функционера због тога што у Законом прописаном року нису доставили извештаје о имовини и приходима по ступању односно престанку функције. Функционерима је остављен рок од 15 дана, од дана пријема обавештења о покретању поступка, да се изјасне о разлозима кашњења. Након протека рока, Агенција ће ценити наводе функционера и одлучити о мерама у вези са повредом Закона.

1. Драган Владисављевић – директор ВОА
2. Радослав Илић – заменик директора ВОА
3. Радослав Павловић – саветник Председника Републике
4. Јасмина Митровић Марић – саветник Председника Републике
5. Предраг Микић – саветник Председника Републике
6. Марко Ђурић – саветник Председника Републике
7. Јадранка Јовишић – народни посланик по престанку вршења функције
8. Вјерица Радета – народни посланик по престанку вршења функциje
9. Жељка Радета – члан радне групе у Републичкој изборној комисији
10. Биљана Красић – члан радне групе у Републичкој изборној комисији
11. Војислав Јаношевић – бивши председник ГО Сурчиn
12.Перица Грбић – директор Управе за шуме
13. Миодраг Пјешић – в.д. директора Републичке дирекције за воде
14. Зорица Павловић – помоћник министра у Министарству здравља
15. Зоран Ковачевић – помоћник министра у Министарству здравља
16. Предраг Перуничић – државни секретар у Министарству омладине и спорта
17. Радивоје Митровић – државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
18. Владан Здравковић – државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине
19. Милош Јефтовић – државни секретар у Министарству здравља
20. Дејан Стојановић – помоћник директора у Пореској управи
21. Драган Ристивојевић – помоћник директора у Пореској управи
22. Оливера Премовић – помоћник директора у Пореској управи