Посматрање изборне кампање

Учесници изборне кампање и посматрачи Агенције

Основни задатак посматрача које је ангажовала Агенција за борбу против корупције је надгледање промотивних предизборних активности политичких субјеката. Изборну кампању у Републици Србији тренутно надгледа 120 посматрача са циљем прикупљања података које Агенција користи у упоредној анализи у односу на податке из извештаја о трошковима изборне кампање, које су политички субјекти дужни да поднесу у року од 30 дана по проглашењу коначних резултата избора.
Посматрачи су овлашћени да у име Агенције као теренски посматрачи, до дана избора, или као координатори, до дана проглашења коначних резултата избора, несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљених примерака изборног материјала.
Такође, координатори у циљу добијања одређених информација и података у вези са изборном кампањом, могу да се обрате политичким субјектима, државним органима, органима јединице територијалне аутономије, органима јединице локалне самоуправе и органа градске општине.
Подсећамо да су посматрачи Агенције завршили стручне обуке за објективно и непристрасно прикупљање података, да нису кандидати на изборима нити су ангажовани у одборима за спровођење избора. Они су пример добре праксе ангажовања грађана у политичком и изборном процесу, те  Агенција и овим путем  апелује на политичке субјекте, надлежне органе и друге учеснике изборног процеса да посматрачима омогуће да раде послове за које су ангажовани.

=======================================================================================

Посматрачи изборне кампање Агенције на терену

Агенција за борбу против корупције обавештава јавност да су посматрачи изборних кампања (теренски посматрачи и кориднатори), које је ангажовала Агенција, почели са радом на терену, те Агенција позива политичке субјекте, надлежне органе и друге учеснике изборног процеса да омогуће посматрачима Агенције да обављају послове за које су ангажовани.
Теренски посматрачи имају овлашћење да у име Агенције, до дана избора, несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљених примерака изборног материјала.
Координатори имају овлашћење да у име Агенције, до дана проглашења коначних резултата избора, несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљених примерака изборног материјала.
Такође, координатори у циљу добијања одређених информација и података у вези са изборном кампањом, по захтеву централног координатора, могу да се обрате политичким субјектима, државним органима, органима јединице територијалне аутономије, органима јединице локалне самоуправе и органа градске општине.

==========================================================================================

Успешна сарадња Агенције и IFES-a

Другог дана обуке коју води др Магнус Охман, експерт у области промоције демократских вредности и укључивања грађана у надзор изборних процеса из Међународне фондације за изборне системе IFES, учеснике је поздравио и директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић.
Говорећи о важности улагања у стручне капацитете запослених изразио је задовољство што је IFES партнер Агенције у тренутку када очекујемо расписивање парламентарних и локалних избора.
Од посматрача и централних координатора овлашћених да у име Агенције за борбу против корупције прате политичку промоцију учесника у предстојећем изборном процесу очекује се да ову активност спроведу објективно и квалитетно.
Признати светски стручњак и директор чешке Канцеларије IFES, др Охман, похвалио је методе и систем рада Агенције као и изузетну спремност запослених у Агенцији да прихвате препоруке са обуке у вези са унапређењем појединих области у поступку мониторинга. Постојање обостране жеље за проширењем сарадње Агенције и Фондације резултираће новим сусретима и обукама.

==========================================================================================

IFES обука

Представници Агенције за борбу против корупције присуствују обуци посвећеној мониторингу изборних кампања и контроли финансирања политичких субјеката. Овај дводневни скуп се одржава у Београду и намењен је јачању капацитета запослених како у Сектору за контролу финансирања политичких активности тако и будућих централних координатора посматрача изборних кампања.
Тренинг је организован уз стручну подршку Међународне фондације за изборне системе из Вашингтона  (IFES) чија је пажња у Србији усмерена на повећање интегритета и транспарентности изборног процеса. О значају грађанског ангажмана у процесу надгледања изборних радњи као и предлозима за унапређење мониторинга изборне кампање говорио је др Магнус Охман, директор Канцеларије IFES у Прагу.
Агенција за борбу против корупције је посвећена континуираном усавршавању и јачању својих кадровских и техничких капацитета које спроводи уз помоћ домаћих и међународних партнера. Ова обука је резултат успостављене нове сарадње са Фондацијом IFES која је глобални лидер у области промоције демократије у изборним процесима и присутна је у више од 145 земаља.

=========================================================================================

Одлука о избору посматрача изборне кампање за 2020.

Агенција за борбу против корупције изабрала је укупно 120 посматрача за 2020. годину од којих је 33 координатора за градове и општине и 87 теренских посматрача. Одређена су 24 резервна, тако да Агенција има укупно 144 посматрача изборне кампање.
У складу са одредбама члана 7. Правилника о посматрачима изборних кампања, надлежна Комисија је након спроведеног поступка за избор кандидата, према утврђеним критеријумима, сачинила коначну ранг листу кандидата за избор теренских посматрача и координатора коју је предложила директору Агенције.
Директор Агенције је ценећи резултате кандидата по предложеној и образложеној коначној ранг листи од стране Комисије, а имајући у виду потребе Агенције, изабрао оне који су у спроведеном изборном поступку оцењени највишом оценом и тиме показали да у потпуности испуњавају критеријуме за избор кандидата за посматраче изборне кампање.

Одлука о избору посматрача

Коначна листа кандидата

========================================================================================

Обука посматрача изборних кампања у Нишу

Припрему за контролу изборне кампање Агенција за борбу против корупције спроводи низом обука будућих теренских посматрача, који ће непосредним посматрањем на терену прикупљати релевантне информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи и трошковима изборне кампање.
После Београда и Крагујевца обука је одржана у нишком Регионалном центру за едукације.
Представници Агенције су полазницима обуке пренели неопходна знања и искуства са претходних избора која ће помоћи да Агенција спроведе мониторинг на највишем нивоу.
Овај процес је нарочито важан у периоду изборних циклуса, када је динамика новчаних трансакција политичких субјеката на највишем нивоу.

========================================================================================

Агенција за борбу против корупције наставља циклус обуке посматрача изборних кампања

Ефикасна контрола изборних кампања важан је задатак Агенције за борбу против корупције у изборној години. Данашњом обуком у Крагујевцу будућим теренским посматрачима и координаторима предочени су принципи рада, организација мониторинга као и сви модели извештавања о трошковима промоције изборних програма и учесника на изборима. По завршеној обуци ради провере усвојеног знања спроведено је и тестирање будућих посматрача изборних кампања.

=========================================================================================

Обука посматрача изборних кампања у Београду

У наставку циклуса обука, представници Агенције за борбу против корупције семинаром у Београду наставили су са едукацијом теренских посматрача и координатора. У наредна три дана, од 20 до 22. јануара 2020. године, полазници семинара добиће све неопходне информације за исправан поступак извештавања о утрошеним средствима које политички субјекти користе у сврху јавног представљања учесника у изборима и њихових изборних програма.

 

==========================================================================================

Обука за посматраче изборних кампања одржана у Новом Саду

  Представници Агенције за борбу против корупције одржали су данас прву у низу овогодишњих обука за посматраче изборних кампања у 2020. години. Полазници једнодневних семинара одржаних у Новом Саду упознали су се са законским оквиром, сврхом и значајем мониторинга. У практичном делу обуке представници Агенције су будуће теренске посматраче и координаторе упознали и обучили за исправан поступак извештавања о прикупљеним информацијама.
Закон о финансирању политичких активности (“Сл. гласник РС”,бр. 43/2011,123/2014 и 88/2019) даје посебна овлашћења Агенцији за борбу против корупције у контроли трошкова које политичке странке, коалиције и групе грађана чине током изборне кампање. Трошкови израде и пласирања изборног промотивног материјала (летака, плаката, оглашавања на билбордима, тв и радијских спотова као и другог материјала) предмет су извештавања посматрача од дана расписивања до дана проглашења коначних резултата избора.
До краја јануара 2020. године овакве обуке поред Новог Сада одржаће се у Београду, Крагујевцу и Нишу.