Poseta itlijanske delegacije

Potpisan Protokol o ustupanju aplikativnog softvera sa Delegacijom Crne Gore
23/02/2015
Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u EPAC Radnoj grupi za doprinos izradi antikorupcijskog izveštaja EU
24/02/2015

Poseta itlijanske delegacije

print