Poseta delegacije Državne komisije za sprečavanje korupcije iz Makedonije

Svilajnac – Izbori za odbornike
20/06/2012
Senta – Izbori za odbornike
20/06/2012

Poseta delegacije Državne komisije za sprečavanje korupcije iz Makedonije

DKSK
print

Delegacija Državne komisije za sprečavanje korupcije iz Makedonije boravila je u dvodnevnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije. Tokom posete, delegacija u sastavu: Voislav Zafirovski i Farije Aliju, članovi Državne Komisije; Sofija Pejovska Dojčinovska, generalni sekretar; Vladimir Georgijev, savetnik; Emilija Nikolić, načelnik Odeljenja za sukob interesa i Vlatko Ivanov, savetnik za izveštaje o imovini, imali su priliku da se upoznaju sa nadležnostima Agencije u pogledu izrade planova integriteta, sukoba interesa, prijave i kontrole izveštaja o imovini kao i sa radom Odbora Agencije.

Državna komisija za sprečavanje korupcije osnovana je 2002. godine i u njenom madatu je, između ostalog, rad na prevenciji korupcije, kontrola imovinskih izveštaja i rešavanje sukoba interesa.