Poseta ambasadora Ukrajine Agenciji za borbu protiv korupcije

Obaveštenje
07/06/2018
Lista vrednovanja i rangiranja projekata koje su organizacije civilnog društva podnele na javni konkurs
19/06/2018

Poseta ambasadora Ukrajine Agenciji za borbu protiv korupcije

print
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Ukrajine Oleksandrom Aleksandrovičem.

Ambasador Aleksandrovič predstavio je sistem za borbu protiv korupcije u Ukrajini, uključujući i institucije nadležne za prevenciju korupcije, kao i antikorupcijske sudove i tužilaštva.

Direktor Sikimić ukazao je na ključne nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kao i na značaj jačanja mehanizama prevencije korupcije i međunarodne saradnje u toj oblasti. Imajući to u vidu, na sastanku su razmotrene i mogućnosti uspostavljanja saradnje između Agencije i srodnih institucija iz Ukrajine.


Ambassador of Ukraine visits the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of Ukraine Oleksandr Aleksandrovych.

Ambassador Aleksandrovych presented the anti-corruption system in Ukraine, including corruption prevention institutions, as well as anti-corruption courts and prosecutor’s offices.

Director Sikimić indicated the key competences of the Anti-Corruption Agency, as well as the significance of strengthening the corruption prevention mechanisms and international cooperation in that regard. To that end, the meeting also touched upon the possibilities of establishing cooperation between the Agency and similar institutions from Ukraine.