Посета амбасадора САД Агенцији за борбу против корупције

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Посета амбасадора САД Агенцији за борбу против корупције

print
Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се данас са амбасадором САД Кајлом Скотом, као и представницима Министарства правде САД Валтером Перкелом и Мисије Америчке агенције за међународни развој (USAID) Џефријем Скарином.

Амбасадор Скот указао је да САД чврсто верују у значај борбе против корупције, посебно у светлу европских интеграција, као стратешког циља Републике Србије. Истакао је и улогу Агенције у области превенције и сузбијања корупције, као и важност координације рада свих надлежних институција. Амбасадор је нагласио и да ће САД остати посвећене пружању подршке Аген

цији у спровођењу њених значајних надлежности у оквиру новог USAID пројекта “Иницијатива за одговорну власт”.

Директор Сикимић навео је да је Агенција кључна институција у борби против корупције у Републици Србији, као и да ће јачати сарадњу са свим релевантним институцијама, како на националном, тако и на међународном нивоу. Он се захвалио и на изузетној сарадњи, већ оствареној кроз претходни USAID пројекат “Реформа правосуђа и одговорна власт” и изразио очекивање да ће она бити настављена и у будућности.

  

US Ambassador visited the Anti-Corruption Agency

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met today with the US Ambassador Kyle Scott as well as representatives of US Department of Justice Walter Perkel and USAID Mission Jeffrey Skarin.

Ambassador Scott indicated that the USA firmly believed in significance of fight against corruption, especially in the view of European Integration, as a strategic goal of the Republic of Serbia. He pointed out the role of the Agency in the area of prevention and fight against corruption as well as importance of the corresponding coordination of all relevant institutions. The Ambassador stressed US commitment to supporting the Agency in pursuing its important competences within the new USAID project “Government Accountability Initiative”.

Director Sikimić stated that the Agency was the key anti-corruption institution in the Republic of Serbia and that it would bolster cooperation with all relevant institutions both at national and international level. He extended his gratitude for great cooperation already established within the previous USAID project “Justice Reform and Government Accountability” and expressed his expectation that such cooperation would be further improved in the future.