Покренут поступак против директора Института за онкологију Војводине

Скупштина Републике Србије alt
Seminar for New Deputies
03/07/2014

Покренут поступак против директора Института за онкологију Војводине

print

Агенција за борбу против корупције је, поступајући по пријави и по службеној дужности, покренула поступак против Душана Јовановића, директора Института за онкологију Војводине у Сремској Каменици.
Поступак је покренут јер је Агенција утврдила да постоји сумња да је директор Института за онкологију Војводине поступио супротно одредбама чл. 27. став 1, 2. и 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције на тај начин што је омогућио да се на Институту организује допунски рад и да се преко реда на листе чекања за зрачну терапију убацују страни држављани на штету лица која уживају право на обавезно здравствено осигурање Републичког завода за здравствено осигурање Србије, а све у циљу стицања користи за себе, односно друга лица.

У пријави се наводи да је господин Јовановић, такође, пропустио да благовремено укаже надлежним органима на проблем недостатка апарата што је утицало на повећање броја пацијената који не могу да остваре права из обавезног здравственог осигурања, чиме је доведено у питање поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције.

Имајући у виду да је реч о руководиоцу једине високоспецијализоване установе која пружа зрачну терапију у Војводини и који је био упознат са епидемиолошким стањем у Војводини и потребама пацијената оболелих од карцинома, а с друге стране и са техничким капацитетима Института (да постоје само два линеарна акцелератора која су у функцији), Агенција је покренула поступак за одлучивање о томе да ли има повреде одредбе чл. 27. Закона о Агенцији и оставила рок од 15 дана, од дана пријема обавештења о покретању поступка, да се функционер изјасни п чињеницама и достави доказе за своје наводе.