Подсетник за установе о обавези похађања обуке о етици и интегритету

Обележавање завршетка USAID Пројекта за одговорну власт
19/01/2022
Други јавни позив за избор посматрача
27/01/2022

Подсетник за установе о обавези похађања обуке о етици и интегритету

print
У контексту обележавања 24. јануара као међународног дана едукација, обавештавамо/подсећамо установе чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и градска општина да је 1. јануара 2022. године за њих отпочео први циклус обуке о етици и интегритету као и да је рок за спровођење обуке 31. децембар 2022. године.
Овом приликом информишемо јавност да је током 2021. године 40.340 полазника, односно 80,27% регистрованих полазника успешно завршило обуку на даљину о етици и интегритету полагањем теста знања. Реч је о рукoводиоцима и запосленима у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине.
Почетак примене Закона о спречавању корупције увео је значајну новину када је реч о едукацијама у области спречавања корупције и јачања интегритета. Закон је предвидео обавезу за органе јавне власти да спроводе обуку запослених и руководилаца, у складу са програмом  и упутством за обуку  и да писмено известе Агенцију о њеном спровођењу.