Подршка успостављању етичке инфраструктуре у јавној управи Републике Србије

Обука посматрача изборних кампања у Београду
20/01/2020
Циклус обука: „Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“
23/01/2020

Подршка успостављању етичке инфраструктуре у јавној управи Републике Србије

print
Посредством ЕУ ИПА 2013 пројекта “Превенција и борба против корупције” израђене су Смернице и препоруке за увођење службеника за етику и интегритет у јавну управу Републике Србије. Циљ смерница је да пруже конкретне предлоге за измену националног нормативног и институционалног оквира, којима би били остварени основни предуслови за успостављање свеобухватне и ефикасне етичке инфраструкутре у јавној управи у Србији.
Заштита интегритета јавне управе и промовисање професионалног и одговорног понашања јавних службеника заснованог на етичким основама чини важан аспект Акционог плана за спровођење Стратегије за реформу јавне управе за период 2018 – 2020. године којим је утврђено да је за даљи развој у овој области потребно увести службенике за етику и интегритет. Изради смерница претходила је упоредна анализа система у Сједињеним Америчким Државама, Холандији и Хрватској као и националног нормативног оквира, која је урађена у оквиру истог пројекта.

Смернице и препоруке за увођење службеника за етику и интегритет

Упоредна анализа система у Сједињеним Америчким државама, Холандији и Хрватској и анализа националног правног оквира