Подршка Међународне фондације за изборне системе

Представљена међународна сарадња Агенције
28/11/2019
Неистинити наводи народног посланика Маријана Ристичевића
29/11/2019

Подршка Међународне фондације за изборне системе

print

Агенција за борбу против корупције успоставила је сарадњу са Међународном фондацијом за изборне системе из Вашингтона (IFES), усмерену на јачање капацитета запослених у области контроле финансирања политичких активности, као и унапређење интерних процедура за мониторинг изборне кампање.
Уз подршку Магнуса Омана, директора IFES Канцеларије за Европу и међународног експерта за финансирање политичких активности, Агенција интензивно ради на побољшању постојећег Правилника о посматрачима изборних кампања, као и пословних процеса мониторинга.
У наредном периоду IFES ће подржати Агенцију и у активностима јачања капацитета запослених, који се баве, како контролом годишњих финансијских извештаја, тако и извештаја политичких субјеката о трошковима изборне кампање.

Support of the International Foundation for Electoral Systems

The Anti-Corruption Agency established cooperation with the International Foundation for Electoral Systems from Washington DC (IFES), aimed at building capacities of the staff in the area of control of financing of political activities, as well as improvement of internal procedures for election campaign monitoring.
With the support of Magnus Ohman, Director of IFES Regional Europe Office and international expert for financing of political activities, the Agency has been working intensively on enhancement of the current Rulebook on Election Campaigns Observers as well as the corresponding working processes.
In the upcoming period IFES will also support the Agency in capacity building activities for the staff dealing with control of financing of annual financial reports and reports on election campaign costs of the political entities.