План интегритета – списак институција

Евиденција органа јавне власти који имају преко 30 запослених, и који су у законској обавези да израде план интегритета, сачињена је у складу са списком институција који је добијен од Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Институције су подељење по системима на основу сродности остваривања надлежности.
Постоји могућност да Евиденцијом нису обухваћени сви органи јавне власти који су у обавези да донесу план интегритета.

Подаци из Евиденције подложни су изменама и допунама. Сугестије поводом допуне или измене Евиденције могу се доставити путем електронске поште integritet@acas.rs или телефоном 011/41 49 112.

 1. Политички систем
 2. Систем правосуђа
 3. Систем полиције
 4. Систем државне управе и локалне самоуправе
 5. Систем одбране
 6. Систем јавних финансија и привреде
 7. Систем пољопривреде
 8. Систем социјалне политике
 9. Систем здравства
 10. Систем просвете и науке
 11. Систем културе и спорта
 12. Систем животне средине и просторног планирања
 13. Систем заштите података, људских права и јавног интереса
 14. Систем јавних предузећа