Пета група стажиста од данас у Агенцији

Нова Црња – Избори за одборнике
20/06/2012
Нови Кнежевац – Избори за одборнике
20/06/2012

Пета група стажиста од данас у Агенцији

print

На основу јавног конкурса објављеног на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције, www.acas.rs, дана 12. априла 2012. године за избор седам кандидата за стажирање, након спроведеног поступка у складу са правилима о избору стажиста из Правила конкурса, донета је одлука да на стажирање буду примљени:

1. Бошко Кнежевић, Сектор за послове превенције

2. Јелена Недељковић, Сектор за представке и канцеларије округа и Сектор за оперативне послове

3. Немања Максимовић, Служба за контролу финансирање политичких субјеката

4. Душан Секулић, Сектор за опште послове

5. Соња Маторкић, Служба за односе са јавношћу

6. Валентина Бајић, Служба за међународну сарадњу

7. Слађана Бошковић, Служба за решавање сукоба интереса

Њихово стажирање почиње 15. маја и завршава се 15. септембра 2012. године.