U Odeljenju za kontrolu finansiranja političkih subjekata obavlja se kontrola finansiranja redovnog rada i izbornih kampanja političkih subjekata.

Odeljenje za kontrolu finansiranja političkih subjekata obavlja poslove prijema, evidencije i kontrole godišnjih finansijskih izveštaja političkih subjekata, izveštaja o prilozima i imovini političkih subjekata, zajedno sa mišljenjem ovlašćenog revizora. Odeljenje takođe vrši kontrolu izveštaja o troškovima izbornih kampanja političkih subjekata, koji su transparentni i obavljuju se na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije.

Sektor za poslove kontrole sarađuje sa državnim organima, bankama i drugim finansijskim organizacijama, privrednim društvima i drugim subjektima u postupku pribavljanja podataka od značaja za kontrolu finansijskih izveštaja političkih subjekata kao i imovine funkcionera, ceneći i informacije dobijene iz predstavki pravnih i fizičkih lica. Kada se u postupku kontrole utvrdi nepoštovanje odredbi zakona i podzakonskih akata, pokreću se prekršajni, krivični i drugi postupci u cilju utvrđivanja odgovornosti funkcionera odnosno političkih subjekata i drugih odgovornih lica.

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA PRILOGA I IMOVINE, GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU I IZVEŠTAJU O TROŠKOVIMA IZBORNE KAMPANJE POLITIČKOG SUBJEKTA  –  6. 4. 2012.

TRENINZI ZA PREDSTAVNIKE PARLAMENTARNIH POLITIČKIH STRANAKA

Podnete prekršajne prijave

NAJČEŠĆA PITANJA POLITIČKIH STRANAKA