Planovi javnih nabavki i izveštaji o realizaciji

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

nabavka na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, za nabavku broj 12/22 (Usluge popravke i održavanja opreme za žičanu telefoniju), oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 50334100 – Usluge popravke i održavanja opreme za žičanu telefoniju.

Poziv za podnošenje ponuda (12-22)

Obaveštenje o dodeli ugovora (12-22)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

nabavka na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, za nabavku broj 2.1.42 (Usluge izrade softvera), oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 72210000 – Usluge programiranja softverskih paket proizvoda.

Poziv za podnošenje ponuda (2.1.42-2021)

Obaveštenje o dodeli ugovora (2.1.42-2021)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

nabavka na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, za nabavku broj 3.1.1 (Radovi na strukturnom kabliranju), oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45314300 – Ugradnja kablovske infrastrukture.

Poziv za podnošenje ponuda (3.1.1-2021)

Obaveštenje o dodeli ugovora (3.1.1-2021)

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

nabavka na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, za nabavku broj 2.1.43/2021. (Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova)

Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:

Šifra iz ORN – 71247000 – Nadzor građevinskih radova

    Poziv za podnošenje ponuda (2.1.43-2021)

    Obaveštenje o dodeli ugovora

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

nabavka na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, za nabavku broj 2.1.40 (Usluga održavanja centralnog sistema za hlađenje objekta i sistema hlađenja server sale),

oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 50730000 – Usluge popravke i održavanja rashladnih grupa

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za nabavku usluga – Usluge štampanja, broj 2.1.29/2021.

Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Šifra iz ORN 79810000 –  Usluge štampanja.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za nabavku usluga – Tekuće održavanje telefonske centrale i servis fiksnih telefona, broj 2.1.22/2021.

Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Šifra iz ORN 50332000 – Usluge održavanja telekomunikacione infrastrukture.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za nabavku usluga – Izrada projektne dokumentacije za potrebe besprekidnog napajanja za radna mesta, broj 2.1.13/2020.

Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Šifra iz ORN – 71240000– Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja.

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za nabavku usluga – Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na adaptaciji Data centra, broj 2.1.12/2020.

Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Šifra iz ORN – 71240000– Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za nabavku usluga – Tekuće popravke i održavanje objekta, broj 2.1.10/2020.

Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Šifra iz ORN – 50800000– Razne usluge popravke i održavanja.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novih mobilnih telefonskih uređaja, broj 404-02-11/2020-03 za
2020. godinu. Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Šifra iz ORN – 32250000 – Mobilni telefoni.


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku usluga sistemske podrške funkcionisanju IT sistema, broj 404-02-45/2020-03 za
2020. godinu. Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema.
Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške.

__________________________________________________________________________________________________

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-16/2020-03 za 2020. godinu. Predmet javne nabavke broj 404-02-16/2020-03 su usluge zdravstvene zaštite – sistematski pregled za zaposlene, Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-13/2020-03 za 2020. godinu. Predmet javne nabavke broj 404-02-13/2020-03 su usluge štampanja.
Šifra iz ORN – 79810000 – Usluge štampanja.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-14/2020-03 za 2020. godinu. Nabavka fizičko-
tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekta u ulici Carice Milice broj 1 u Beogradu,
Šifra iz ORN – 79710000 – Usluge obezbeđenja.

 

________________________________________________________________________________________________

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-12/2020-03 za 2020. godinu. Nabavka
fotografske opreme za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije,
Šifra iz ORN – 38650000 – Fotografska oprema.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku usluga broj 404-02-19/2020-03 za 2020. godinu

Javna nabavka male vrednosti

Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći
turistima

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku usluge štampanja, broj 404-02-95/2019-03 za 2019. godinu

Javna nabavka male vrednosti

Šifra iz ORN-a: 79810000-5 – Usluge štampanja

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku usluge tekućeg održavanja centralnog sistema za hlađenje objekta i sistema
hlađenja server sale, broj 404-02-91/2019-03 za 2019. godinu.

Javna nabavka male vrednosti.

Šifra iz ORN-a: 50730000-1 – Usluge popravke i održavanja rashladnih grupa.

 

 


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-83/19-03 za 2019. godinu

Predmet javne nabavke male vrednosti dobra JNMV broj 404-02-83/19-03 je Nabavka novog
službenog vozila za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije,
Šifra iz ORN – 34110000 – Putnički automobili.

 


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku usluge sistemske podrške IT sistemu, broj 404-02-57/19-03/3 za 2019. godinu

Javna nabavka male vrednosti

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema.
Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške

 

______________________________________________________________________________________________________________________

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku male vrednosti, usluge sistemske podrške IT sistemu, broj 404-02-37/19-03 za 2019. godinu

Javna nabavka male vrednosti

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema.
Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške

 

______________________________________________________________________________________________________

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-32/19-03 za 2019. godinu

Predmet javne nabavke male vrednosti usluga JNMV broj 404-02-32/19-03 su usluge posredovanja
za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i zakupa poslovnog prostora,
Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći
turistima

 

_______________________________________________________________________________________________________

Javni poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku usluga nabavke modula softvera, broj 404-02-18/19-03 za 2019. godinu

Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema.

Šifra iz ORN-a: 72260000 – Usluge povezane sa softverom

 

_______________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Nabavka usluga fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekta u ulici Carice Milice br. 1 u Beogradu. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79710000-4 Usluge obezbeđenja

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca

 Javna nabavka male vrednosti 014-404-02-11/19-03

 

_______________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Nabavka novog službenog vozila za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije. Šifra iz ORN – 34110000 – Putnički automobili

Javna nabavka male vrednosti dobra broj JNMV 404-02-191/18-03

 

_________________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA –   Nabavka novog službenog vozila za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije. Šifra iz ORN – 34110000 – Putnički automobili

Javna nabavke male vrednosti dobra broj JNMV 404-02-176/18-03

 

______________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Usluga „Analiza stanja i predlog razvoja Informacionog sistema Agencije za borbu
protiv korupcije” – Usluge strateške revizije i planiranja informacionih sistema ili tehnologija. Šifra iz ORN – 72222000 –

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-165/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluge u oblasti odnosa sa javnošću – Ostale medijske usluge. Šifra iz ORN-a: 79416000 –

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-135/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluge održavanja i unapređenja aplikativnog softvera. Šifra iz ORN-a: 72262000 – Usluge povezane sa softverom Usluge održavanja i unapređenja aplikativnog softvera

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-139/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluga posredovanja za organizaciju prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora, Šifra iz ORN-a: 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-25/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluga stručne podrške funkcionisanju IT sistema, Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške

Javna nabavka broj 404-02-13/18-03 za 2018. godinu

 


JAVNA NABAVKA – Usluga održavanja i unapređenja aplikativnog softvera, Šifra iz ORN-a: 722620000 – Usluge povezane sa softverom

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-117/17-03 za 2017. godinu

_______________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Usluge izrade video materijala, Šifra iz ORN-a: 92111100 – Usluge izrade video materijala

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-36/17-03 za 2017. godinu

________________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Usluge štampanja,  Šifra iz ORN-a: 79810000 – Usluge štampanja

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-16/17-03 za 2017. godinu

_________________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora ORN – 63500000 Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima

Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-15/17-03 za 2017. godinu

__________________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVKA – Usluga izrade i održavanja softvera ORN – 72262000 Usluge izrade softvera

Javna nabavka usluga broj 404-02-150/16-03 za 2016. godinu

—————————————————————————————————————————————————————————————

JAVNA NABAVKA – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora.
Šifra iz ORN-a: 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći
turistima.

 Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-27/16-03 za 2016. godinu

———————————————————————————————————————————————————————————————-

JAVNA NABAVKA – Usluga izrade i održavanja softvera ORN – 72262000 Usluge izrade softvera

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Javna nabavka br. 1.2.4/2015


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-0144/15-03 za 2015. godinu

Usluge čišćenja


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-37/15-03 za 2015. godinu

Usluge štampanja


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-38/15-03 za 2015. godinu

Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.


 

Usluga izrade softvera za potrebe izrade i sprovođenja planova integriteta i vršenje nadzora nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za uslugu izrade softvera za potrebe izrade i sprovođenja planova integriteta i vršenje nadzora nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine


Angažovanje tri lica po osnovu ugovora o delu za sprovođenje aktivnosti predviđenih projektom „Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije“ (2014-2016)

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije

Ponovljeni postupak za partiju jedan:


Nabavka tonera za štampače za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije

 


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti usluga – Usluga obavljanje poslova domara


Poziv za podnošenje ponuda: Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja; Konkursna dokumentacija (25.4.2014)