Одржани семинари за представнике институција из система просвете

Звечан – Избори за одборнике
22/06/2012
Ириг – Избори за одборнике
25/06/2012

Одржани семинари за представнике институција из система просвете

valjevo_mala
print

Одсек за планове интегритета одржао је почетком марта 2013. године семинаре за представнике институција из система просвете. На семинаре су позиване институције које су се пријављивале преко школских управа. Одржано је 10 семинара у 6 градова Србије на којима је било присутно укупно 832 особе из 600 установа из система просвете. Учесници семинара су били чланови радних група за израду плана интегритета у институцијама из система просвете (представници основних школа, средњих школа, домова за смештај деце…)
Семинари су одржани са циљем развијања знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма у борби против корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака и других неправилности; упознавања учесника са појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета, упоредном праксом, као и начином израде плана интегритета у електронској апликацији.

Фото галерија

Систем просвете је највећи по броју институција. Међутим, упркос бројним приликама да представници ових институција присуствују семинарима које Агенција за борбу против корупције већ трећу годину одржава у општинама и градовима у Србији, на којима је била обрађивана и тема плана интегритета као законске обавезе свих јавних институција, појавио се проблем да је веома мали број институција, система просвете, започео рад на свом плану интегритета. Након неколико покушаја, почевши од новембра 2012. године, да се Министарство просвете, науке и технолошког развоја, преко школских управа, укључи у обавештавање институција из своје надлежности о овој законској обавези, то је и урађено крајем фебруара 2013. године, и након тога су организовани ови веома посећени семинари, који показују њихову заинтересованост да се овај превентивни механизам изради.


Детаљнији подаци о одржаним семинарима:

Дана 06.03.2013. године, одржана су два семинара у Краљеву. Скупу је присуствовало 173 особе из 93 институције.

Дана 07.03.2013 године, одржана су два семинара у Нишу. Скупу је присуствовало 168 особа из 101 институције.

Дана 11.03.2013 године, одржан је семинар у Ваљеву. Скупу је присуствовало 172 особе из 117 институција.

Дана 12.03.2013. године, одржана су два семинара у Новом Саду. Скупу је присуствовало 189 особа из 179 институција.

Дана 14.03.2013. године, одржан је семинар у Зајечару. Скупу је присуствовало 69 особа из 52 институције.

Дана 14.03.2013. године, одржан је семинар у Пожаревцу. Скупу је присуствовало 61 особа из 58 институција.