Одржана три тродневна семинара за младе на тему „Механизми за борбу против корупције“

Октобар 2011
02/11/2011
Архива одржаних обука
10/11/2011

Одржана три тродневна семинара за младе на тему „Механизми за борбу против корупције“

print

Одржана три тродневна семинара за младе на тему
„Механизми за борбу против корупције“

Семинари „Механизми за борбу против корупције“ одржани су од 11. до 13. марта и од 18. до 20. марта у Београду и од 1. до 3. априла у Новом Саду у сарадњи са Канцеларијом за младе у Београду и Регионалном канцеларијом за младе у Новом Саду.

Семиар је организовала организација World Learning – програм Community Connections и учесници њиховог програма „Успешна примена Закона о сукобу интереса“ из Агенције за борбу против корупције (АБПК), Државне ревизорске институције (ДРИ), Транспарентности Србија (ТС), Сталне конференције градова и општина (СКГО), новинске агенције БЕТА и Радио Зрењанина, уз финансијску подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији.

Циљна група семинара били су средњошколци, студенти, активисткиње и активисти, политичарке и политичари од 16 до 25 година који активно учествују у раду ђачких парламената, студентских организација, омладинских организација, канцеларија за младе или подмлатцима политичких партија или имају план да се на такав или сличан начин друштвено ангажују. На конкурс се пријавило 98 кандидата, а семинаре је похађало и сертификате стекло њих 53.

Теме семинара биле су: Корупција као глобални феномен; организације и међународни антикорупцијски механизми; домаћи механизми за борбу против корупције, антикорупцијска тела, документи, механизми; појам конфликта интереса, етички кодекси и улога етичких комитета; улога медија и цивилног друштва у борби против корупције; радионице за развијање стратегија за борбу против корупције. Теме су обрађиване кроз интерактивна предавања и радионице.

Предавачи и радионичари су били: Ненад Портић (ТС), Небојша Тасић (АБПК), Драгана Гранић (АБПК), Владимир Јанковић (ДРИ), Наташа Бојић (АБПК), Валентина Шестовић (АБПК), Јана Јелић (СКГО), Злата Ђорђевић (Агенција БЕТА), Зоран Новаковић (Радио Зрењанин), радионичарка Тамара Томашевић, Невена Стојановић (Етички комитет општине Младеновац) и Владимир Френц (Етички комитет Града Зрењанина).

Крајњи циљ ових семинара био је да полазници развију своје стратегије и предложе план за неку своју акцију. Настало је 11 идеја за акцију, а као наставак сарадње у плану је ново окупљање полазника и разрада конкретних пројектних предлога. Директор београдске Канцеларија за младе Коста Андрић, обраћајући се другој групи полазника, нагласио је могућност сарадње Канцеларије на овим пројектима. Отворена је и група на Facebook порталу под називом „Не корупцији“ која свим полазницима ова три семинара омогућава наставак комуникације, размену информација и сарадњу.