Одржана обука за јавне функционере

Размена искуства са Националном агенцијом за спречавање корупције Украјине
20/12/2021
Нова чланица Мреже институција за спречавање корупциje
28/12/2021

Одржана обука за јавне функционере

print
„Спречавање сукоба интереса, провера имовине и прихода јавних функционера, регистри и лобирање у Републици Србији“, назив је онлајн обуке која је организована за представнике јединица локалне самоуправе из Западне Србије.

Јавни функционери Мачванског, Колубарског, Моравичког, Златиборског, Шумадијског, Рашког, Расинског и Поморавског управног округа овом приликом су упознати са обавезама у области спречавања сукоба интереса (неспојивост и кумулација јавних функција, обављање другог посла или делатности, пренос управљачких права, обавезама према Закону о лобирању), пријављивању имовине и прихода, обавештавању о ступању и престанку јавне функције, поступању са поклонима као и поступку провере имовине и прихода. Обуку је пратило преко 70 учесника који су осим набројаног могли да се упознају и са поступцима утврђивања повреде одредаба Закона о спречавању корупције