Одржана друга обука за руководиоце институција које израђују план интегритета у III циклусу

Истекао рок за подношење коначних извештаја о трошковима изборне кампање за изборе председника Републике и за локалне изборе Град Београд
09/06/2022
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Агенцији за спречавање корупције
15/06/2022

Одржана друга обука за руководиоце институција које израђују план интегритета у III циклусу

print
Агенција за спречавање корупције одржала је 9. јуна 2022. године другу у низу обука за руководиоце институција које су у обавези да израде и спроведу план интегритета у трећем циклусу. Обуку „Директор као покретач изградње институционалног интегритета“ похађало је 22 директора, односно извршна директора, руководиоца организационих јединица јавних предузећа, друштва са ограниченом одговорношћу са територије Града Новог Сада.

Циљ ове обуке био је да се руководиоцима институција представи важност израде планова интегритета као институционалног механизма за превенцију корупције. У складу са тим, учесницима су Маријана Обрадовић помоћница директора Сектора за превенцију и јачање интегритета и Драгана Крунић шефица Одсека за планове интегритета и анализу ризика од корупције, представиле механизме за јачање индивидуалног и институционалног интегритета кроз надлежности Агенције, појам, значај и сврху израде плана интегритета односно анализу ризика од корупције у институцији, а нарочита пажња посвећена је бољем разумевању улоге и одговорности директора код израде и спровођења плана интегритета.

Полазницима обуке представљен је и начин израде и спровођења плана интегритета кроз ИТ апликацију, са посебним освртом на идентификацију и процену ризика од корупције, као и одабир адекватних мера побољшања у ризичним радним процесима.

Подсећамо све институције да је у току друга фаза израде плана интегритета у којој радна група треба да процени ризике у свим областима/процесима које су наведене у нацрту плана интегритета, као и да је крајњи рок за доношење одлуке о усвајању плана интегритета и њено постављање у апликацију 31.10.2022. године.